Mon - Sat: 8:00 am -20:30 pm ; Sun: 9:00 am - 18:30 pm

MÁY TÍNH BẢNG

Lenovo Tab M8 32Gb TB-8705N (LTE)

Mã SP: HAGA5418
3,600,000đ